FANDOM


jedná se o politicky neutrální hnutí, které se snaží za každou cenu najít pravdu. Pravdu ať už se jedná o historii světa, podstatu magie nebo prostě jen život, vesmír a vůbec. Jejich specifickým znakem je medailon ve tvaru otevřené knihy v němž všichni členové nosí jeden ze svých zubů moudrosti.

Vznik a historieEditovat

InteltEditovat

Hnutí Hledačů pravdy navazuje na myšlenky největšího myslitele a historika všech dob Intelta, který se narodil v 50. ZR. 70 ZR pak sepsal svou nejslavnější studii, jejíž celý název se nedochoval jelikož si ho nebyl nikdo schopný zapamatovat, a tak se jí v současné době zkráceně říká "Svitek o věcech minulých,přítomných a budoucích z pohledu nezaujatého pozorovatele v letech před Vyzvednutím i po Vyzvednutí, které nechť slouží jako varování lidem budoucím".

Učni InteltoviEditovat

Mylníkem v celé historii hnutí je zaůložení první studijní skupiny Učni Inteltovi 120 ZR. Tato skupinka se skládala z cca 20 člrnů, kteří tajně studovali Inteltovo dílo a snažili se v něm najít vodítko jak zachránit císařství před rozpadem.

Traduje se, že tito učenci byli finálně tak zabrání a pohlceni hledáním řešení a inspirací v knihách a svitcích, že si nejprve vůbec nevšiumli rozpadu a teprve až byli násilně rozeštváni různými povstaleckými jednostkami jim došlo, co se stalo. A tak se s rozpadem Císařství rozpadlo první hnutí Učni Intelovi.

Vznik hlavních větvíEditovat

Po té, co byli v ZR 128 rozprášeni Učni Inteltovi se několik z těchto členů pokoušelo znovu obnovit jejich původní myšlenku, ale protože se každý zaměřoval na něco jiného začali vznikat různé směry bádání a nikdo nedokázal říci, který je nejúčinnější. Z hlavních směrů jmenujme Historigrafy, Komplementátory, Validátory a Prediktologáty (viz níže).

Tyto jednotlivé směry jsou v průběhu historie čím dál více sobě navzájem vzdáleny a izolovány v různých větších městech. Doloženy jsou i údaje o vzájemných soubojích a naschválech těchto jednotlivých skupin.

KrizeEditovat

Od ZR 500 se už vůbec nedá mluvut o nějakém hnutí. Jednotlivé skupiny jsou zcela odděleny a působí každá na vlastní náklady a nebezpečí. Skupiny se vzájemně přepadávají a okrádají o nejrůznější artefakty a spíše jsou si rivaly než spolupracovníky.

SjednoceníEditovat

ZR 524. Přichází zvrat v podobě nového Hlavního Prediktologáta Francise Kohlena, který se dostudoval k tomu, že byse měly všechny roztroušené skupiny sjednotit a začal tak činit. Pokaždé, když se na svých cestách setkal se zástupcem jiné suity, nezabil ho a neokradl, jen si opsal informace a jemu předal zase svoje. Tato technika měla takový úspěch, že se brzy rozšířila do všech koutů světa a začala sjednocovat všechny zájemce o Pravdu. Tyto snahy pak vyvrcholily ve velký sněm Hledačů pravdy, kde se takto poprvé použil obecný pojem pro všechny účastníky a rychle ujal. Na tomto sněmu si také Kohlen jako první vyrazil svůj zub moudrosti a uložil ho do medailonu ve tvaru otevřené knihy. Ostatní ho náslodovaly a vyráželi si jeden za druhým ty své a tak musel Kohen nechat zavolat nejzručnější řemeslníky aby vyrobyli spoustu medailonů.

Po smrti Francise Kohlena ještě několik desetiletí hnutí fungovalo pod různými vůdci, ale brzy se opět začaly jednotlivé směry oddělovat a získávat větší autonomii v samosprávě a tento stav pokračuje až dodnes. Mezi stoupenci jednotlivých směrů sice nepanuje vyložená nenávist, ale také nefunfuje jakákoliv spolupráce.

Současný stav hnutíEditovat

V současné době se Hledači pravdy nacházejí v krizi, jelikož jsou velice roztříštěni. Navíc díky svým specializacím nejsou schopni skutečně pravdu nalézat. To znamená velký odliv přívrženců a také informací. Stále se čeká na sjednotitele podobného typu jako byl Francis Kohlen. Navíc letos je to přesně 500 let od jeho povstání a tak by to mohlo něco znamenat, již Intelt psal o cyklech vekterých by se tyto události měly odehrávat.

SměryEditovat

V současné době se každá skupinka Hledačů pravdy více či méně přiklání k některému ze základních směrů, které se tímto ještě více krystalizují. Tato směry jsou:  Historigrafové, Komplementátoři, Validátoři a Prediktologáti.

HistoriografovéEditovat

Snaží se najít pravdu v historii. Většinou jsou to archeologové, jazykovědci a sběratelé pohádek. Hledají pravdu hlavně o tom jak vypadal svět před Vyzvednutím.

KomplementátořiEditovat

Snaží se dávat dohromady a porovnávat související události a jevy. Konečná pravda je podle nich to z čeho vše vychází, snaží se najít počáteční a konečný axiom. Většinou se jedná o filozofy, spekulanty a matematiky.

ValidátořiEditovat

Zabývají se ověřováním získaných materiálů. Snaží se zjistit jestli jsou pravé a jestli jejich obsah odpovídá pravdě. Tato suita se většinou skládá z historiků, písmoznalců a jazykovědců.

PrediktologátiEditovat

Prediktologáti se snaží podle výsledků pokusů utvářet teorie, které budou předvídat následující události, věří, že se vše opakuje v určitých cyklech a snaží se tyto zákonitosti popisovat. Také se zabývají pohybem nebeských těles a přírodními úkazy, které se také snaží předvídat a sledovat. Většinou se k této větvi přiřazují astronomové, historikové, matematici a někteří filozofové.